تعرفه های مشاوره حقوقی

بسته مکالمه


39 هزار تومان

یک تماس نامحدود

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده


بسته مشاوره تا انتهای جلسه دادگاه


540 هزار تومان

شامل مطالعه پرونده، تهییه دادخواست، تهیه لایحه دفاعیه جلسه دادرسی و مشاوره نامحدود

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده


بسته مشاوره تکمیلی مرحله بدوی


390 هزار تومان

از جلسه دادگاه تا صدور رای: مطالعه پرونده، شامل لوایح کارشناسی، مشاوره نامحدود

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده


بسته مشاوره مرحله تجدید نظر


290 هزار تومان

مطالعه پرونده، دادخواست تجدید نظر، مشاوره نامحدود

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده


بسته تهیه دادخواست


90 هزار تومان

تهیه دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده


بسته تهیه لایحه


199 هزار تومان

تهیه ی لایحه توسط وکیل پایه یک دادگستری

ارائه مشاوره از بین وکلای خاص و برگزیده


لازم به ذکر است که این سایت در حال اخذ مجوزهای فوق میباشد

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری های نوین همراز فیدار می باشد